Over Ethiek in Praktijk

Ethiek in Praktijk is in 2017 opgericht door ethicus en docent omgangskunde Nada Dijkema.

‘Ik heb Ethiek in Praktijk opgericht vanuit de gedachte dat je met nadenken over ethiek het meest bereikt wanneer je dichtbij de praktijk staat. In ieder vakgebied krijg je te maken met ethische dilemma’s. Deze kunnen klein en persoonlijk zijn, zoals de vraag wat je moet zeggen tegen een collega, waar je grens ligt, of wat je moet doen? Soms zijn ze groot en bedrijfsmatig, zoals vraagstukken over beleid, privacy, integriteit, duurzaamheid, etc. Deze dilemma’s maken je werk interessant, maar soms ook lastig. Door na te denken over deze kwesties en het voeren van een dialoog, kun je keuzes maken die passen bij jouw normen en waarden of de visie van je bedrijf. Door met ethiek bezig te zijn, zorg je voor een betrouwbare organisaties en integere werknemers.’

‘In 2017 heb ik mijn master afgerond met een scriptie over waardenafwegingen en wilsbekwaamheid bij anorexiapatiënten. Na mijn master heb ik gewerkt als onderwijsontwikkelaar ethiek en heb ik een aantal opleidingen ontwikkeld en leiding gegeven over de inschaling van deze opleidingen bij het NLQF . Daarna heb ik Ethiek in Praktijk opgericht en ben ik als zelfstandige verder gegaan. Nu werk ik als docent, trainer en onderwijsontwikkelaar beroepsethiek. Ik heb veel ervaring in verschillende vakgebieden en beroepsgroepen, zoals met juristen, makelaars, sociaal juridisch dienstverleners, uitvaartverzorgers, docenten, fotografen, filmmakers en de kinderopvang. Ik heb ervaring in verschillende functies, zoals trainer, docent, lid van de examencommissie, projectleider en onderwijsontwikkelaar.

U kunt contact met mij opnemen voor leuke opdrachten of om kennis te maken. Ik vind het leuk als u contact met me opneemt en ik ben altijd benieuwd naar uw ervaringen, vragen en ideeën.