Advies

Ethiek in Praktijk denkt met u mee en adviseert over lastige morele kwesties in uw organisatie. Voorbeelden van vraagstukken of beleid waarin Ethiek in Praktijk u kan adviseren zijn integriteitsvraagstukken, privacykwesties, het vormgeven van het diversiteits- en inclusiviteitsbeleid van uw organisatie, het opstellen van een ethische- of integriteitscode of een beroeps- en gedragscode, met maken van een morele checklist die u en uw medewerkers helpt bij het maken van lastige keuzes.

Ethiek in Praktijk is in te huren voor het schrijven van een inhoudelijk onderbouwd advies. Ethiek in Praktijk is ook in te schakelen voor het begeleiden van gesprekken waarin u morele keuzes moet maken. Door het maken van een morele analyse, het stellen van de juiste vragen en hetzelfde thema van meerdere kanten belichten helpt EiP u of uw organisatie bij het maken van de juiste keuze.